معرفی

kimiawslogo
درباره ما:

صادرات پادزهر ضد مار گزیدگی و پادزهر ضد عقرب زدگی

به کشور های عراق ، قطر ، انگلیس ، آلمان و آذربایجان

شرکت الرضوان نمایندگی علمی کیمیا وارگه سازان در عراق

ثبت موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در وزارت بهداشت عراق توسط کیمیا وارگه سازان تا سال ۲۰۲۴

داراي مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت ايران

گواهي صادرات و فروش از موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي ، وابسته به وزارت جهاد كشاورزي

شرکت کیمیا وارگه سازان

شرکتی فعال در حوزه صادرات واکسن  سرم و محصولات پزشکی است. شکل گیری شرکت بدنبال یک اثر پژوهشی و عملیاتی کردن نتایج تحقیقات بنا شد.