۲۳
آذر

حضور شركت كيميا وارگه سازان در رويداد نمايشگاه دارو و تجهيزات پزشكي – فرانكفورت آلمان

اين رويداد بين المللي از ٥ نوامبر تا ٧ نوامبر در فرانكفورت جهت نمايش اخرين دستآورد ها ي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي تشكيل گردید