۲۳
آذر

ملاقات نماینده کیمیا وارگه سازان با مدیر عامل شرکت دارویی قطر فارما

نماینده شرکت کیمیا وارگه سازان ضمن بازدید از غرفه قطر فارما با مدیر عامل ان شرکت در خصوص توسعه صادرات پادزهر ها و واکسن های انسانی تاکید گردید