۰۵
دی

ویدیو::مراحل سم گیری میدانی گونه های مار در کشور عراق

شرکت کیمیا وارگه سازان و موسسه رازی نسبت به شناخت گونه های سمی مارهای کشور عراق از جمله گونه مورگانی ، پس از چندین کارگاههای آموزشی طی ۱۰ سال گذشته مراحل سم گیری میدانی گونه های مار در مناطق مختلف جغرافیایی کشور عراق به منظور تهیه پادزهر اختصاصی کشور عراق پروسه پژوهشی و تحقیقاتی این پادزهر در کشور عراق را شروع کرد.