۰۴
خرداد

نشست مشترک کمیته صادرات موسسه رازی با کیمیا وارگه سازان

مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵جلسه مشترک این شرکت با کمیته صادرات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تشکیل گردید.
کمیته موسسه رازی از صادرات ۱۲ساله این شرکت تقدیر بعمل آورد.
در این نشست این شرکت(نماینده صادرات محصولات پزشکی موسسه رازی) گزارشی ۶ساله از روند برگزاری کارگاهها و نشست های فنی با وزارت بهداشت عراق در خصوص توسعه سبد صادرات دو محصول MMR و POLIO ارائه گردید و مقرر شد که مستندات ثبت و نمونه ها دو محصول تحویل این شرکت داده شود تا پروسه ثبت آنها صورت گیرد.در پایان نسبت به توسعه صادرات هماهنگی لازم بعمل آمد. درخواست همکاری نسبت به بررسی بازار واکسن های دام و طیور در عراق توسط کمیته پیشنهاد شد.